Anëtarësia aktuale e shoqatës "Rainca"

raincabannerpng

Deri më 30 qershor 2013 e kanë paguar anëtarësinë 79 anëtarë. Të gjithë janë duke i kry me interesim të madhë obligimet e tyre ndaj shoqatës. Kësaj radhe kemi edhe anëtarë të ri, të cilët për herë të parë janë bërë anëtarë në shoqatën "Rainca". Dyert e shoqatës "Rainca" janë gjithmon të hapura për të gjithë.

LISTA AKTUALE E ANËTARSISË PËR VITIN 2013

Nëse ju mungojnë fletëpagesa, na shkruani ju lutemi në shoqata-rainca@hotmail.com

Ju falëminderit për kontributet tuaja ndaj shoqatës “Rainca”

Kryesia e shoqatës “Rainca”