Kryesia e re e shoqatës "Rainca"

b_2628_746_16777215_00_images_shoqata-5-2014jpeg

Kryesia e re në përbërjen e mëposhtme do të udhëheq dhe përfaqësoj shoqatën "Rainca" prej vitit 2014 - 2015:

Arben Murati - Kryetar

Bujar Sulimani - Arkatar

Erduan Musliu - Sekretar

Faton Jusufi - Anëtarë

Orhan Rexhepi - Anëtarë

Regaip Sulejmani - Anëtarë

Arben Ramadani - Anëtarë

Orhan Arifi - Anëtarë

Admir Jahiu - Anëtarë